• Polski
  • English

Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu Toruń, 20 październik 2015
ul. Gagarina 11
87 – 100 Toruń
NIP 879-017-72-91 REGON 000001324

ZAPYTANIE OFERTOWE
Działania prowadzone są w ramach realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu pn. „Use it or lose it? Wirtualna rzeczywistość jako metoda diagnozowania pamięci przestrzennej u osób starszych (65+). Kształtowanie zainteresowań i kompetencji naukowych uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez realizację projektu badawczego” w programie pn. „Uniwersytet Młodych Wynalazców” objętego projektem systemowym MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3 PO IG).

I Przedmiot zamówienia
Zadaniem będzie: opracowanie analiz danych zgromadzonych podczas badań (dane z czujników ruchu, dane z testów standardowych do pomiarów pamięci przestrzennej, dane z pomiarów nawigacji w warunkach ekologicznych) przygotowanie raportów z wykonanych analiz.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 13.11.2015 r.

Wymagania, które musi spełnić osoba składająca ofertę
• dobra znajomość obsługi pakietu statystycznego SPSS
• doświadczenie w tworzeniu analiz i raportów z badań

I Kryteria oceny oferty
Spełnienie wyżej wymienionych wymagań (kryteriów formalnych) – wymagany załącznik w postaci CV/portfolio firmy. Przedstawiona oferta cenowa.

Wybór najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oceny zamawiający powiadomi osobę, której oferta została przyjęta do dnia 3.11.2015 r.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 2.11.2015 r. na adres: maupkanatu@gmail.com.