• Polski
  • English

Zapytanie ofertowe

2 listopada 2015r. zakończono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie zadania: opracowanie analiz danych zgromadzonych podczas badań (dane z czujników ruchu, dane z testów standardowych do pomiarów pamięci przestrzennej, dane z pomiarów nawigacji w warunkach ekologicznych) przygotowanie raportów z wykonanych analiz, w ramach projektu „Use it or lose it. Wirtualna rzeczywistość jako metoda diagnozowania pamięci przestrzennej u osób starszych (65+)”.

Wybrana została oferta:
Centrum Transferu Technologii UMK