• Polski
  • English

Zaproszenie na wykład inaugurujący działania Pracowni Psychologii Poznawczej

Zapraszamy na wykład inaugurujący działania Pracowni Psychologii Poznawczej (PPP), która powstała w ramach Katedry Psychologii.
W skład zespołu PPP wchodzą dr Joanna Dreszer – kierująca pracownią, dr Bibianna Bałaj, dr Małgorzata Gut, dr Monika Lewandowska.

Celem Pracowni jest realizacja badań koncentrujących się wokół dwóch wymiarów poznania: czasu i przestrzeni. Badania na procesami poznawczymi, a wśród nich poszukiwania neuronalnych korelatów rozumowania i zdolności, łączymy z najstarszym z działów jakim jest psychologia różnic indywidualnych.

Pracownia ściśle współpracuje z Laboratorium Neurokognitywnym oraz Pracownią Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej.

Wykład inaugurujący działanie PPP pt. Neurofizjologiczne korelaty inteligencji w czasie i przestrzeni wygłosi dr hab. Adam Chuderski z Laboratorium Procesów Neuropoznawczych Zakładu Kognitywistyki Instytutu Filozofii UJ,
wraz z zespołem: http://www.kognitywistyka.uj.edu.pl/laboratoria-badawcze

Wykład odbędzie się 27.11.2017 r., godz. 11:00, w ICNT, ul. Wileńska 4, na drugim piętrze w sali seminaryjnej A.3.16.

Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i gości spoza UMK

 

Abstrakt

Adam Chuderski, Adam Gągol, Michał Świętek

Laboratorium Procesów Neuropoznawczych, Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii UJ

Neurofizjologiczne korelaty inteligencji w czasie i przestrzeni

Poziom inteligencji, jednej z najważniejszych zmiennych psychologicznych opisującej różnice indywidualne w sprawności rozumowania, rozwiązywania problemów i uczenia się, jest silnym predyktorem sukcesów akademickich i zawodowych, dochodu, a nawet długości życia. Poszukiwanie neurobiologicznych korelatów inteligencji wskazało na rolę takich własności strukturalnych mózgu jak jego ogólny rozmiar, rozmiar określonych jego struktur (przedczołowych, ciemieniowych) czy grubość i spójność traktów neuronalnych, jednakże te własności wyjaśniają jedynie umiarkowaną ilość wariancji inteligencji. Z kolei jej związki z miarami neurofizjologicznymi takimi jak szybkość przetwarzania czy efektywność metaboliczna są niejednoznaczne: mózgi osób inteligentnych reagują zwykle szybciej, ale czasami wolniej, a także aktywują się zwykle słabiej, lecz czasami silniej. Z drugiej strony, inteligencja jest praktycznie tożsama (minimum 75% wspólnej wariancji) elementarnymi procesami poznawczymi uwagi oraz pamięci roboczej. Sądzimy, że właściwym neurofizjologicznym podłożem inteligencji są mechanizmy neuronalne uwagi i pamięci roboczej precyzyjnie zlokalizowane w czasie i przestrzeni. W domenie czasu odnaleźliśmy wzorce synchronizacji i desynchronizacji wolnych i szybkich oscylacji w sygnale EEG, które wyjaśniły 35% wariancji w inteligencji. Podobną moc predykcyjną dało modelowanie transferu informacji pomiędzy czołowymi i ciemieniowymi strukturami mózgu (konektomu) na podstawie sygnału MEG. Przedstawimy także rozwijaną przez nas obecnie metodę modelowania konektomów chwilowych (opartą na tzw. phase-slope index), która pozwala jednocześnie uwzględnić domenę czasową i przestrzenną komunikacji w mózgu. Dzięki badaniom neuronalnego podłoża inteligencji możliwe stają się neuronalnie wiarygodne modele procesów rozumowania i rozwiązywania problemów, wyjaśniające przyczyny przewagi osób inteligentnych w szerokiej gamie sytuacji i problemów.