• Polski
  • English

Zaproszenie na publiczną obronę doktoratu mgra Romana Spechta

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu
dla przeprowadzenia  publicznej obrony pracy doktorskiej mgra Romana Spechta.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. o godz. 12.30 w sali 317 Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu.

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: filozofia

Temat rozprawy: Józef Władysław Bychowiec – życie i twórczość

Promotor:      Dr hab. Kinga Kaśkiewicz, UMK

Recenzenci:   Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski i Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

Streszczenie i recenzje