• Polski
  • English

Zaproszenie na publiczną obronę doktoratu mgr K. Grabowskiej-Garczyńskiej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu
dla przeprowadzenia  publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Katarzyny Grabowskiej-Garczyńskiej.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 13.11.2018 r. o godz. 13.30 w sali 305 Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu.

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: socjologia

Temat rozprawy: “Aktywne macierzyństwo”. Praktyki społeczne kobiet zaangażowanych w działalność organizacji rodzicielskich

Promotor:      Prof. Tomasz Szlendak

Recenzenci:   dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW, dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ