• Polski
  • English

Wykłady ogólnouniwersyteckie dra Chakrabortiego

dr Chakraborty Od 13 lutego można będzie zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone przez wizytującego Wydział Humanistyczny UMK dra Shiladitya Chakrabortiego z Universytetu Kalyani z Indii (tymczasowo koordynatorem przedmiotów w systemie USOS jest dr Michał Wróblewski)

Zapraszamy na następujące wykłady:

Pierwsze spotkania 8 i 9 marca 2017r.