• Polski
  • English

Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK  zaprasza na coroczne Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce

NATURALIZM: HISTORIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY

które wygłosi  Prof. dr hab. Jan Woleński

Celem wykładów jest przedstawienie naturalizmu i jego problemów. Intencją rozważań jest obrona naturalizmu umiarkowanego, m. in. pokazanie, że stanowisko przeciwne (antynaturalizm) rodzi więcej problemów niż ich rozwiązuje.

plakatWykład I (poniedziałek, 16 listopada, godzina 16.00) poświęcony będzie wstępnemu określeniu naturalizmu poprzez wskazanie na najważniejsze dychotomie: natura vs. kultura; to, co naturalne vs. to, co sztuczne. Podczas tego spotkania omówiona zostanie także historia naturalizmu od starożytności po czasy współczesne.

Wykład II (wtorek, 17 listopada, godzina 15.00)  będzie dotyczył różnych rodzajów i odmian naturalizmu (ontologicznego, epistemologicznego i aksjologicznego, a także radykalnego i umiarkowanego, globalnego i lokalnego oraz teoretycznego i metodologicznego. Dyskusji poddane zostaną również trudności, na jakie napotyka stanowisko naturalistyczne.

Wykład III (środa, 18 listopada, godzina 12.00) – tematem przewodnim spotkania będzie naturalizm w aksjologii, w tym takie klasyczne problemy, jak tzw. błąd naturalistyczny; w podsumowaniu całości wykładów przedstawiony zostanie ogólny argument za naturalizmem.

Wszystkie wykłady odbędą się w Sali nr I w Collegium Minus, ul. Fosa Staromiejska 1a, parter.


wolenski

Prof. dr hab. Jan Woleński

Prof. dr hab. Jan Woleński – wybitny polski filozof, uważany za kontynuatora tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej, specjalizuje się w filozofii analitycznej, epistemologii, filozofii języka; autor i współautor ponad półtora tysiąca prac naukowych i popularnonaukowych, w tym czternastu książek. Profesor Woleński jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczącym Komitetu Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, a także Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Institut International de Philosophie. Do najważniejszych prac Profesora należą: Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach (Warszawa 1997), Alfred Tarski and the Vienna circle : Austro-Polish connections in logical empiricism (wraz z Eckehartem Köhlerem, Dordrecht, London1999), Okolice filozofii prawa (Kraków 1999), Epistemologia (3 tomy, Kraków 2000), Granice niewiary (Kraków 2004), Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm (Warszawa 2006), Historia filozofii polskiej (wraz z Janem Skoczyńskim, Kraków 2010), Szkice o kwestiach żydowskich, (Kraków-Budapeszt 2011).