• Polski
  • English

Wyjazdy stypendialne z Programem Erasmus Plus

Z dniem 26.01.2018 otwarty zostaje konkurs na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ (semestralne lub roczne w roku akademickim 2018/19).

Informacje na temat instytucji partnerskich Wydziału Humanistycznego, znajdują się na stronach UMK (patrz: Wydział Humanistyczny – tam znajduje się również umowa precyzująca zasady wymiany z każdym partnerem).

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci Wydziału Humanistycznego, którzy w chwili wyjazdu:

  • zadeklarują, że nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów)
  • legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów lub ostatniego roku studiów powyżej 3,8 (średnia winna być poświadczona przez dziekanat)
  • władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń (niezbędne jest przedstawienie dokumentu poświadczającego znajomość języka),
  • załączą list motywacyjny, w którym przedstawią przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych
  • wypełnią “Formularz zgłoszeniowy” znajdujący się na stronie http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/ i dołączą jego wydruk do aplikacji
  • dostarczą wszystkie wymagane dokumenty w terminie

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE Wydziału Humanistycznego U PANI ANNY MIELCZAREK-TAICA (Collegium Minus, POK. 109) DO DNIA 9 marca 2018.

W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: zibbi@umk.pl albo przybycie na dyżur: poniedziałki, 13.15-14.45 (tel. 56 611 3675; pokój 306 w Collegium Minus).

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK