• Polski
  • English

Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Dyżury: poniedziałki: godz. 9.00 – 10.00 (Bielany), godz. 10.15-11.45 (Harmonijka)
czwartki: godz. 9.00-10.00 (Bielany), godz. 10.15-11.30 (Harmonijka)

p. 110
tel. 56-611-36-33,
e-mail: dziekanwh@umk.pl

Prodziekani

Prodziekan ds. organizacji i kształcenia

Prof. Marek Jeziński

Dyżury:
– poniedziałki: godz. 11.15-12.15 (prodziekański), 13.15-13.15 (dydaktyczny)
– czwartki: godz. 9.00-10.00 (prodziekański)

p. 101, (Harmonijka)
tel. 56-611-36-23
e-mail: Marek.Jezinski@umk.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK

Dyżury:

  • wtorki: 9.00 - 10.00 (Harmonijka)
  • wtorki: 12.00 - 13.00 (Lwowska 1)
  • czwartki: 9.00 - 10.00 (Lwowska 1)
  • czwartki: 12.00 - 13.00 (Harmonijka)

p. 101,
tel. 56-611-36-23
e-mail: fema@umk.pl

Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr Adrian Wójcik

Dyżury:

  • wtorki: 12.00-13.00 (Harmonijka)
  • czwartki: 10.00-11.00 (Harmonijka)

p. 101,
tel. 56-611-36-23
e-mail: adrian.wojcik@umk.pl