• Polski
  • English

Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału

Dziekan (przewodniczący):
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (IS)

Prodziekani:
dr hab. Krzysztof Pietrowicz (IS)
dr Anita Pacholik-Żuromska (IF)

Profesorowie tytularni:
prof. dr hab. Adam Grzeliński (IF)
prof. dr hab. Marek Jakubowski (IF)
prof. dr hab. Andrzej Kaleta (IS)
prof. dr hab. Krzysztof Piątek (IS)
prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (KL)
prof. dr hab. Jarosław Rolewski (IF)
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec (IS)
prof. dr hab. Tomasz Szlendak (IS)
prof. dr hab. Urszula Żegleń (IF)
prof. dr hab. Jolanta Żelazna (IF)
prof. dr hab. Mirosław Żelazny (IF)

Profesorowie uczelniani:

dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK (IF)
dr hab. King Kaśkiewicz, prof. UMK (IF)
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (IS)
dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK (IS)
dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK (IF)
dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK (KL)
dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK (IS)
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (IS)

Doktorzy habilitowani (adiunkci):
dr hab. Dominik Antonowicz (IS)
dr hab. Łukasz Afeltowicz (IS)
dr hab. Krzysztof Abriszewski (IF)
dr hab. Aleksandra Derra (IF)
dr hab. Barbara Grabowska (IF)
dr hab. Rafał Gruszczyński (IF)
dr hab. Marcin Jaranowski (IF)
dr hab. Tomasz Jarmużek (KL)
dr hab. Rafał Michalski (IF)
dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska (KL)
dr hab. Lucyna Stetkiewicz (IS)
dr hab. Grzegorz Zabłocki (IS)
dr hab. Marcin Zdrenka (IF)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickim:
mgr Elżbieta Brukarzewicz

Przedstawiciel doktorantów:
Mgr Jakub Gużyński

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Hoffman Martyna
Ignaczewska Agnieszka
Koszołko Krystian
Najdecka Daria
Omiecińska Ewelina
Szczepaniak Patrycja
Szmytke Magdalena