• Polski
  • English

Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału

Dziekan (przewodniczący):
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (IS)

Prodziekani:
dr hab. Krzysztof Pietrowicz (IS)
dr Anita Pacholik-Żuromska (IF)

Profesorowie tytularni:
prof. dr hab. Adam Grzeliński (IF)
prof. dr hab. Marek Jakubowski (IF)
prof. dr hab. Andrzej Kaleta (IS)
prof. dr hab. Krzysztof Piątek (IS) (przedstawiciel ZZ ZNP)
prof. dr hab. Maria Lewicka (KP)
prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (KL)
prof. dr hab. Jarosław Rolewski (IF)
prof. dr hab. Tytus Sosnowski (KP)
prof. dr hab. Andrzej Szahaj (IF) (urlop naukowy w semestrze zimowym 2017/2018)
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec (IS)
prof. dr hab. Tomasz Szlendak (IS)
prof. dr hab. Urszula Żegleń (IF)
prof. dr hab. Jolanta Żelazna (IF)
prof. dr hab. Mirosław Żelazny (IF)

Profesorowie uczelniani:

dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK (IF)
dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK (KP)
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (IF)
dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK (KL)
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (IS)
dr hab. King Kaśkiewicz, prof. UMK (IF)
dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK (IS)
dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK (IF)
dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK (KL)
dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK (IF)
dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK (IS)
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (IS) (urlop bezpłatny do 2020 r.)

Doktorzy habilitowani (adiunkci):
dr hab. Krzysztof Abriszewski (IF)
dr hab. Łukasz Afeltowicz (IS)
dr hab. Dominik Antonowicz (IS)
dr hab. Barbara Grabowska (IF)
dr hab. Rafał Gruszczyński (IF)
dr hab. Marcin Jaranowski (IF)
dr hab. Rafał Michalski (IF)
dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska (KL)
dr hab. Rafał Palczewski (KL)
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK (KP)
dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski (IF)
dr hab. Grzegorz Zabłocki (IS)
dr hab. Marcin Zdrenka (IF)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr Bibianna Bałaj (KP)
dr Beata Bielska (IS)
dr Agnieszka Furmańska-Maruszak (IS)
dr Małgorzata Gut (KP)
dr Katarzyna Suwada (IS)
dr Adrian Wójcik (KP)

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickim:
mgr Elżbieta Brukarzewicz

Przedstawiciel doktorantów:
Mgr Paweł Gąska

Przedstawiciele Studentów:

Fojutowska Julita
Listowski Krzysztof
Lubiński Alex
Omiecińska Ewelina
Prichaćz Karolina
Wasilewski Wojciech

Pozostali pracownicy:

mgr Anna Uzarska (przedstawiciel ZZ Solidarność – wyłącznie z głosem doradczym)