• Polski
 • English

Wybory 2016

Przepisy dotyczące wyborów:

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu

Pozostałe dokumenty dotyczące wyborów zostały opublikowane na stronie:

http://www.umk.pl/wybory/przepisy/

Skład Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego:
 • przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Żelazny
 • zastępca przewodniczącego: dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • sekretarz: mgr Anna Krawczyk
 • dr hab. Rafał Palczewski
 • dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
 • mgr Mateusz Klonowski
 • Ewelina Omiecińska
Terminarz czynności wyborczych Uniwersytetu:
DataCzynności wyborcze
do 08. 01. 2016 r.opublikowanie podziału mandatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu dla poszczególnych grup wyborczych
do 1. 02. 2016 r.wybory:
– członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
– członków Senatu z wyłączeniem profesorów i doktorów habilitowanych,
– członków rad wydziałów
do 26. 02. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie przez elektorów kandydatów na Rektora do Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
26. 02. 2016 r.ogłoszenie listy kandydatów na Rektora
10. 03. 2016 r.
godz. 16:00 Aula UMK
zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów i Kolegium Elektorów:
– prezentacja kandydatów na Rektora,
– wybory Rektora
do 15. 03. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie przez elektorów kandydatów na prorektorów do Rektora-elekta
17. 03. 2016 r.ogłoszenie listy kandydatów na prorektorów przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu
23.03. 2016 r.
godz. 16:30 Aula UMK
zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów i Kolegium Elektorów:
– prezentacja kandydatów na prorektorów,
– wybory prorektorów
do 31. 03. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie kandydatów na dziekanów do przewodniczących wydziałowych komisji
wyborczych
do 4. 04. 2016 r.ogłoszenie listy kandydatów na dziekanów przez wydziałowe komisje wyborcze
do 20. 04. 2016 r.zebranie otwarte pracowników, doktorantów i studentów wydziałów:
– prezentacja kandydatów na dziekanów,
– zebrania nowych rad wydziałów – wybory dziekanów
do 9. 05. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie kandydatów na prodziekanów do dziekanów-elektów
do 10. 05. 2016 r.ogłoszenie listy kandydatów na prodziekanów
do 31. 05. 2016 r.zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów wydziałów:
– prezentacja kandydatów na prodziekanów,
– zebrania nowych rad wydziałów – wybory prodziekanów,
– wybory członków Senatu spośród profesorów i doktorów habilitowanych
Harmonogram wyborów na Wydziale Humanistycznym - styczeń 2016:

Zebrania wyborcze dla:

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HABILITOWANEGO:

 • 26.01.2016, godz. 14.00, drugi termin 14.15, sala 305 – wybory członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu (6 mandatów),

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIE BĘDĄCYCH SAMODZIELNYMI PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI:

 • 27.01, godz. 11.15, drugi termin 11.30, s. 319 – wybory członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu (1 mandat),
 • 27.01, godz. 11.15, drugi termin 11.30, s. 319 –  wybory członków rad wydziałów (4 mandaty),
 • 27.01, godz. 9.45, drugi termin 10.00, sala im. L. Kolankowskiego, Col. Maius – wybory członków Senatu (1 mandat wspólnie z Wydziałem Filologicznym),

POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU:

 • 27.01, godz. 10.00, drugi termin 10.15 s. 12 –  wybory członków rad wydziałów

DOKTORANTÓW

 • 26.01, godz. 13.30, drugi termin 10.45, sala 311 – wybory członków rad wydziałów ( 1 mandat),

STUDENTÓW

 • 27.01, godz. 18.30, s. 115 – przedstawiciela społeczności studenckiej do Kolegium Elektorów Uniwersytetu (1 mandat),