• Polski
 • English

Wybory 2016

Przepisy dotyczące wyborów:

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu

Pozostałe dokumenty dotyczące wyborów zostały opublikowane na stronie:

http://www.umk.pl/wybory/przepisy/

Skład Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego:
 • przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Żelazny
 • zastępca przewodniczącego: dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • sekretarz: mgr Anna Krawczyk
 • dr hab. Rafał Palczewski
 • dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
 • mgr Mateusz Klonowski
 • Ewelina Omiecińska
Terminarz czynności wyborczych Uniwersytetu:
Data Czynności wyborcze
do 08. 01. 2016 r. opublikowanie podziału mandatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu dla poszczególnych grup wyborczych
do 1. 02. 2016 r. wybory:
– członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
– członków Senatu z wyłączeniem profesorów i doktorów habilitowanych,
– członków rad wydziałów
do 26. 02. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie przez elektorów kandydatów na Rektora do Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
26. 02. 2016 r. ogłoszenie listy kandydatów na Rektora
10. 03. 2016 r.
godz. 16:00 Aula UMK
zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów i Kolegium Elektorów:
– prezentacja kandydatów na Rektora,
– wybory Rektora
do 15. 03. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie przez elektorów kandydatów na prorektorów do Rektora-elekta
17. 03. 2016 r. ogłoszenie listy kandydatów na prorektorów przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu
23.03. 2016 r.
godz. 16:30 Aula UMK
zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów i Kolegium Elektorów:
– prezentacja kandydatów na prorektorów,
– wybory prorektorów
do 31. 03. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie kandydatów na dziekanów do przewodniczących wydziałowych komisji
wyborczych
do 4. 04. 2016 r. ogłoszenie listy kandydatów na dziekanów przez wydziałowe komisje wyborcze
do 20. 04. 2016 r. zebranie otwarte pracowników, doktorantów i studentów wydziałów:
– prezentacja kandydatów na dziekanów,
– zebrania nowych rad wydziałów – wybory dziekanów
do 9. 05. 2016 r.
(do godz. 12:00)
zgłaszanie kandydatów na prodziekanów do dziekanów-elektów
do 10. 05. 2016 r. ogłoszenie listy kandydatów na prodziekanów
do 31. 05. 2016 r. zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów wydziałów:
– prezentacja kandydatów na prodziekanów,
– zebrania nowych rad wydziałów – wybory prodziekanów,
– wybory członków Senatu spośród profesorów i doktorów habilitowanych
Harmonogram wyborów na Wydziale Humanistycznym - styczeń 2016:

Zebrania wyborcze dla:

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HABILITOWANEGO:

 • 26.01.2016, godz. 14.00, drugi termin 14.15, sala 305 – wybory członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu (6 mandatów),

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIE BĘDĄCYCH SAMODZIELNYMI PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI:

 • 27.01, godz. 11.15, drugi termin 11.30, s. 319 – wybory członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu (1 mandat),
 • 27.01, godz. 11.15, drugi termin 11.30, s. 319 –  wybory członków rad wydziałów (4 mandaty),
 • 27.01, godz. 9.45, drugi termin 10.00, sala im. L. Kolankowskiego, Col. Maius – wybory członków Senatu (1 mandat wspólnie z Wydziałem Filologicznym),

POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU:

 • 27.01, godz. 10.00, drugi termin 10.15 s. 12 –  wybory członków rad wydziałów

DOKTORANTÓW

 • 26.01, godz. 13.30, drugi termin 10.45, sala 311 – wybory członków rad wydziałów ( 1 mandat),

STUDENTÓW

 • 27.01, godz. 18.30, s. 115 – przedstawiciela społeczności studenckiej do Kolegium Elektorów Uniwersytetu (1 mandat),