• Polski
  • English

Informacje dla pracowników

Dokumenty do pobrania

Wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych podstawie umowy o dzieło

Wniosek o zawarcie umowy zlecenia – działalność dydaktyczna

Wniosek o zawarcie umowy zlecenia – granty badawcze

Wykaz zamówień publicznych, które mogą być realizowane przez dysponentów środków publicznych we własnym zakresie, o ile podlegają wyłączeniu zupełnemu (zał. nr 5 do Zarządzenia nr 110 Rektora UMK z dnia 21 sierpnia 2015r.)

Zlecenie zakupu