• Polski
  • English

Przewody doktorskie

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia

Roman Specht — postępowanie zakończone

Marta Chojnacja — postępowanie zakończone

Przemysław Chmielecki — postępowanie zakończone

Marcin Pełka — postępowanie zakończone

Tomasz Markiewka — postępowanie zakończone

Adam Fedyniuk — postępowanie zakończone

Grzegorz Sitek — postępowanie zakończone

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina socjologia

Agata Wesołowska

Anna Sitek

Jan Waszewski — postępowanie zakończone

Karolina Grabowska-Garczyńska — postępowanie zakończone

Magdalena  Sternicka-Kowalska — postępowanie zakończone

Beata Bielska — postępowanie zakończone

Stanisława Kierznikowicz — postępowanie zakończone

Izabela Straczewska — postępowanie zakończone