• Polski
  • English

Nadawanie stopni i tytułów

Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
  • doktora nauk społecznych w zakresie socjologii,
  • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
  • doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii.

Ponadto, Wydział posiada prawo występowania do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
  • w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii.

Akty prawne dotyczące nadawanie stopni i tytułów naukowych:

Uzyskiwanie stopnia naukowego doktora na Wydziale