• Polski
  • English

Misja i strategia Wydziału

Misja

Prowadzimy działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz kształcimy studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania i  najnowsze osiągnięcia nauki, kierując się wartościami humanistycznymi oraz szacunkiem dla prawdy i wolności słowa, a także promując postawy wrażliwe społecznie.

Strategia

Strategia Wydziału Humanistycznego na lata 2012-2020 stanowi aktualizację strategii Wydziału Humanistycznego na lata 2011-2020 przyjętej przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 19 czerwca 2012, która  ze względu na zmieniającą się sytuację społeczną i ekonomiczną funkcjonowania UMK oraz WH, wymagała modyfikacji i uzupełnienia. Niniejsza strategia jest wynikiem prac Kolegium Dziekańskiego pracującego pod przewodnictwem Dziekana w latach 2011-2013. Została ona przyjęta przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 15 października 2013 r.

Dokument: Strategia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – lata 2012-2020