• Polski
 • English

Dziekanat

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–12.00. W piątki dziekanat jest nieczynny.

Kierownik dziekanatu

mgr Anna Mielczarek-Taica
p. 109, tel. 56-611-36-33,
e-mail: a_taica@umk.pl

  • sprawy pracownicze
  • sprawy naukowo-badawcze
  • sprawy finansowe

 

Pracownicy dziekanatu:

Dziekanat dydaktyczny

mgr Agnieszka Budzyńska (czasowo nieobecna)
e-mail: agnieszka.budzynska@umk.pl

 

mgr Beata Królicka (zastępstwo)
e-mail: beak@umk.pl
p. 106, tel. 56-611-36-28

Program Erasmus

Organizacja procesu kształcenia:

 • rejestracja na zajęcia
 • oferta dydaktyczna USOS
 • zajęcia ogólnouniwersyteckie
 • komisja dydaktyczna (programy i plany studiów, rekrutacja)
 • studia podyplomowe

 

mgr Wioleta Młodziejewska
e-mail: w.mlodziejewska@umk.pl
p. 106, tel. 56-611-36-72

Obsługa kierunków studiów:

 • kognitywistyka s1
 • psychologia sj
 • praca socjalna, opieka nad osobą starszą (studia międzywydziałowe)
 • MOST
 • archiwum

mgr Anna Dąbrowska
p. 107, tel. 56-611-36-12,
e-mail: annad@umk.pl

Obsługa kierunków studiów:

 • filozofia s2
 • socjologia s2
 • kognitywistyka s2
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne s1
 • pomoc materialna
 • stypendia MNiSW oraz dla doktorantów

 

mgr Joanna Salamończyk
p. 107, tel. 56-611-36-34,
e-mail: gregor@umk.pl

Obsługa kierunków studiów:

 • filozofia s1
 • socjologia s1
 • medioznawstwo s1
 • studia doktoranckie (filozofia, socjologia)
 • GUS
 • kierunki wygaszone (socjologia i filozofia – studia jednolite magisterskie; polityka społeczna, religioznawstwo; studia niestacjonarne)

Dziekanat naukowo-badawczy

 

mgr Anna Krawczyk
p. 108, tel. 56-611-36-59
e-mail: anna.krawczyk@umk.pl

 • przewody doktorskie
 • postępowania habilitacyjne
 • obsługa grantów i projektów naukowych
 • promocja wydziału

mgr Iwona Leśniewicz
p. 108, tel. 56-611-36-18,
e-mail: il@umk.pl

 • obsługa grantów zewnętrznych i projektów naukowych
 • granty wewnętrzne
 • umowy cywilno-prawne
 • działalność statutowa (ankieta jednostki, ocena parametryczna, rejestr zadań)