• Polski
 • English

Dziekanat

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–12.00. W piątki dziekanat jest nieczynny.

Kierownik dziekanatu

mgr Anna Mielczarek-Taica
p. 109, tel. 56-611-36-33,
e-mail: a_taica@umk.pl

  • sprawy pracownicze
  • sprawy naukowo-badawcze
  • sprawy finansowe

Pracownicy dziekanatu:

Dziekanat dydaktyczny

mgr Anna Uzarska
e-mail: auzarska@umk.pl
p. 107, tel. 56-611-36-28

Obsługa kierunków studiów:

 • psychologia sj

mgr Wioleta Młodziejewska
e-mail: w.mlodziejewska@umk.pl
p. 107, tel. 56-611-36-72

Obsługa kierunków studiów:

 • filozofia s2
 • dziennikarstwo s1
 • dziennikarstwo s2
 • praca socjalna, opieka nad osobą starszą (studia międzywydziałowe)
 • rejestracja na zajęcia zgodnie z prowadzonymi kierunkami
 • MOST
 • archiwum
 • kierunki wygaszone (filozofia – studia jednolite magisterskie i religioznawstwo)

mgr Anna Dąbrowska
p. 106, tel. 56-611-36-12,
e-mail: annad@umk.pl

Obsługa kierunków studiów:

 • socjologia s2
 • kognitywistyka s1
 • kognitywistyka s2
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne s1
 • pomoc materialna
 • stypendia MNiSW oraz dla doktorantów
 • rejestracja na zajęcia zgodnie z prowadzonymi kierunkami

mgr Joanna Salamończyk
p. 106, tel. 56-611-36-34,
e-mail: gregor@umk.pl

Obsługa kierunków studiów:

 • filozofia s1
 • socjologia s1
 • medioznawstwo s1
 • studia doktoranckie (filozofia, socjologia)
 • rejestracja na zajęcia zgodnie z prowadzonymi kierunkami
 • GUS
 • kierunki wygaszone (socjologia i polityka społeczna)

Dziekanat naukowo-badawczy

mgr Anna Krawczyk
p. 108, tel. 56-611-36-59
e-mail: anna.krawczyk@umk.pl

 • przewody doktorskie
 • postępowania habilitacyjne
 • obsługa grantów wewnętrznych i projektów naukowych
 • promocja wydziału
 • uruchamianie rejestracji i plany zajęć w USOS
 • Program Erasmus

mgr Iwona Leśniewicz
p. 108, tel. 56-611-36-18,
e-mail: il@umk.pl

 • obsługa grantów zewnętrznych i projektów naukowych
 • granty wewnętrzne
 • umowy cywilno-prawne

mgr Grażyna Szmigiel
e-mail: studped@umk.pl
tel. 56 611 31 26
p. A.V (Lwowska 1)

 • wykłady ogólnouniwersyteckie

Dziekanat kierunku Pedagogika