• Polski
  • English

O wydziale

Collegium Minus

Collegium Minus
fot. Alojzy Czarnecki

Wydział Humanistyczny powstał wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab. Konrad Górski. Rozpoczęcie wykładów na Wydziale w dniu 24 XI 1945 r. inaugurowało jednocześnie działalność dydaktyczną całego Uniwersytetu.

Mimo bardzo burzliwych losów — zwłaszcza w pierwszych latach istnienia — oraz wielu wewnętrznych zmian organizacyjnych, Wydział przetrwał w zasadniczym kształcie do września 1993 r., tzn. do czasu wydzielenia się środowiska historyków, którzy utworzyli Wydział Nauk Historycznych.

Budynek Wydziału Humanistycznego

Budynek Wydziału Humanistycznego

Odejście historyków nie zakończyło procesu przemian organizacyjnych. 1 września 1999 roku nastąpił podział Wydziału Humanistycznego na Wydział Filologiczny i Wydział Humanistyczny. Ponadto, 1 września 2007 roku od Wydziału Humanistycznego odłączył się Instytut Pedagogiki z Katedrą Psychologii. Te dwie jednostki utworzyły Wydział Nauk Pedagogicznych.

(Zobacz też historie Instytutu Socjologii i Katedry Logiki)