• Polski
  • English

Ubezpieczenie dla studentów

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia w roku akademickim 2018/2019 firma UNIQA,
współpracująca z Samorządem Studenckim.
Firma UNIQA oferuje dwa warianty ubezpieczeniowe:

  • wariant podstawowy A w wysokości 30 złotych,
  • wariant rozszerzony B w wysokości 40 złotych.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje w pliku “Informacje dla studentów” jako załącznik do niniejszego maila.

WAŻNE:

Płatność 30 zł lub 40 zł – tylko gotówką
Do ubezpieczenia może przystąpić każdy student, przy czym przypomina się, że osoby odbywające praktyki zawodowe są zobligowane do
posiadania polisy NNW.

Ubezpiecz się od poniedziałku do piątku w:

  • UNIQA Przedstawicielstwie w Toruniu, ul. Długa 18, g. 8:00 – 16:00
  • Fundacja AMICUS UNIVERSITATIS, ul. Gagarina 11, g. 9.00-14.00
  • Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, od 15 października, g. 9.00-14.00
  • Poszczególne Wydziały UMK wg harmonogramu, g. 9.00-14.00

Harmonogram:

08.10 – 12.10 – Miasteczko Akademickie
15.10 – 16.10 – Wydział Prawa i Administracji
17.10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
17.10 – 18.10 – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
19.10 – Wydział Nauk Historycznych
22.10 – 23.10 – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi
24.10 – Wydział Chemii i Weterynarii
25.10 – Wydział Humanistyczny
26.10 – Wydział Filologiczny