• Polski
  • English

Szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku

W roku akademickim 2017/2018 Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom I roku elektroniczne szkolenie biblioteczne. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

Kurs elektroniczny: dostępny będzie na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne od 3.10 br. do 31. 07. 2018 r., umożliwiając studentom zapoznanie się z materiałami w dogodnym czasie. Informacje o szkoleniu będą stale dostępne na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym jest dobrowolne ale zalecane.