• Polski
  • English

Światowy Tydzień Mózgu

Laboratorium Neurokognitywne w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK we współpracy z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu będzie przez cały tydzień popularyzowało wiedzę o mózgu i jego funkcjonowaniu na bazie konkretnych badań prowadzonych w Laboratorium Neurokognitywnym pod kierunkiem prof. Włodzislawa Ducha.

Światowy Tydzień Mózgu_grafikaPopularyzacja dotyczy badań oraz gier i systemów wspomagających rozwój dziecka powstałych w Laboratorium i wdrażanych w ramach firm PerKog Technologies oraz Neurodio.

Harmonogram wydarzeń do pobrania

Rejestracja na warsztaty: http://www.bawtorun2016.pl/