• Polski
  • English

Sukcesy pracowników i doktorantów WH w grantach NCN

dr Aleksandra  Cisłak-Wójcik (Katedra Psychologii) otrzymała, zajmując przy tym  pierwsze miejsce na liście rankingowej,  grant (OPUS) na realizację projektu: Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji w grupą w relacjach wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów  (1 306 172 zł )

Dr Ilona Kotlewska-Waś (Katedra Kognitywistyki) będzie realizować grant (PRELUDIUM) pt:   “Moje jest ważniejsze!” – badanie neuronalnych korelatów własności z wykorzystaniem bodźców dynamicznych (138 540 zł)

Mgr Jakub Gużyński (doktorant prof. E. Bińczyk, Instytut Filozofii) otrzymał grant  (PRELUDIUM)  na realizację projektu: W stronę postliberalizmu. Filozofia społeczna i polityczna Johna Milbanka (78 120 zł)