• Polski
  • English

Sukces książki Ewy Bińczyk: Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu.

Książka Ewy Bińczyk staje się pozycją obowiązkową dla wszystkich żywo zainteresowanych zmianami klimatycznymi  oraz szeroko rozumianą ekologią i obecnością człowieka w środowisku.

Ostatnio książka przywoływana była w następujących źródłach: