• Polski
  • English

Stypendium za wysoko punktowaną publikację dla dra hab. Rafała Gruszczyńskiego

Rektor UMK przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. Dr hab. Rafał Gruszczyński z Wydziału Humanistycznego (udział procentowy: 100%) otrzymał stypendium za publikację Point-free geometry, ovals and half-planes w “Review of Symbolic Logic” Vol. 10 no. 2 2017, s. 237-258. Impact Factor ISI: 0.838, punktacja MNiSW: 30.000.

Gratulujemy!