• Polski
  • English

Stypendia dla doktorantów

POMOC MATERIALNA (obejmuje stypendia socjalne, specjalne, zapomogi, stypendia dla najlepszych doktorantów)

Informacje znajdują się:
– na stronie www.stypendia.umk.pl (opis generatora oraz odpowiedzi na różne pytania)
– na stronie UMK w zakładce doktoranci/ stypendia (regulamin, wzory oświadczeń)

Wydziałowe kryteria oceny (stypendium dla najlepszych doktorantów)

Załącznik nr 1

W skład Komisji wchodzić będą od września 2018 r.:
Przewodniczący- Michał Bomastyk
Członkowie: Paweł Gąska, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Martyna Hoffman, Anna Dąbrowska oraz przedstawiciel pracowników naukowych WH

Wnioski o stypendia socjalne i specjalne należy wypełnić w Generatorze, wydrukować i złożyć wraz z dokumentami w Dziekanacie (pokój 107) .

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogę należy wypełnić w Generatorze, wydrukować i złożyć wraz z dokumentami do Komisji Stypendialnej pokój 301 (dyżury będą znane we wrześniu).

Termin składania wniosków ogłasza Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów na początku października.

STYPENDIA „BADAWCZE”

Sprawozdania z realizacji stypendium za rok 2017/18 należy złożyć do 30 września 2018 r. w Dziekanacie (pokój 107)

Informacje i kryteria:

Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć do 30 września w Dziekanacie (pokój 107)

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

Informacje znajdują się na stronie UMK w zakładce doktoranci.

Kryteria:

Załącznik nr 2

Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć do 30 września za pośrednictwem przedstawiciela doktorantów (socjologia- Martyna Hoffman, filozofia- Maria Przybylska).

STYPENDIA MNiSW

Informacje znajdują się na stronie UMK w zakładce doktoranci/stypendia.

Wnioski należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć wraz z dokumentami w Dziekanacie (pokój 107) w dniach 3-11 września 2018 r.