• Polski
  • English

Student Kognitywistyki z Diamentowym Grantem

Już po raz ósmy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał „Diamentowe Granty”. Wśród laureatów znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w tym jeden z naszego Wydziału! 

Spośród 243 wnioskodawców wyłoniono 85 wybitnych studentów i studentek, którzy otrzymali dofinansowanie na prowadzone przez siebie badania naukowe. O grant mogli ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich. Na finansowanie projektów Minister Jarosław Gowin przeznaczył w tym roku ponad 17 milionów złotych.

Z dumą informujemy, że student Kognitywistyki,  p. Olgierd Borowiecki  zdobył Diamentowy Grant na realizację projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI” .