• Polski
  • English

USOS

USOSUSOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów na uczelni.
Studenci i pracownicy korzystają z niego na każdym kroku. Studenci dowiedzą się z niego najważniejszych informacji o przebiegu swoich studiów. Za pomocą systemu USOS studenci i pracownicy mogą sprawdzić opisy przedmiotów, terminy i miejsce odbywania się zajęć, adresy e-mail nauczycieli akademickich, swój plan zajęć.

Korzystanie z USOSa

Założenie konta na serwerze UMK – jest konieczne aby móc korzystać ze wszystkich elektronicznych usług dostępnych na UMK m.in. USOSMoodle, Eduroam oraz poczta e-mail.

Pomoc dla użytkowników USOSweb