• Polski
  • English

Stypendia – akty prawne

AKTY PRAWNE

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA

 

Stypendia MNiSW

Informacje na temat stypendiów MNiSW znajdują się na stronie internetowej UMK
https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w Generatorze (opis działania Generatora znajduje się na stronie www.stypendia.umk.pl), a następnie wydrukować go, dołączyć dokumenty i dostarczyć do Dziekanatu (pokój 107)  w dniach 3-11 września 2018 r.