• Polski
  • English

Wzory podań

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych do odbioru dokumentów, jak również dokonywania innych czynności związanych z tokiem studiów i wglądu w dane osobowe jest upoważniony wyłącznie student, którego te dane dotyczą. Student może upoważnić inną osobę do występowania w jego imieniu. Honorowane są wyłącznie upoważnienia potwierdzone przez notariusza, konsula lub sporządzone w obecności pracownika Dziekanatu.

Podanie o skierowanie na powtarzanie roku
Podanie o wpis warunkowy
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Podanie o indywidualną organizację studiów
Podanie o zmianę promotora pracy magisterskiej
Podanie o przywrócenie terminu egzaminu
Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

 

Deklaracja wyboru języka