• Polski
  • English

Opłaty za studia

Podstawy prawne

Uchwała 89 Senatu z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  

Uchwała 62 Senatu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  

Uchwała 47 Senatu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat