• Polski
  • English

Spotkanie KNP PAN dot. “krytyki naukowej”

Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK zaprasza zainteresowanych zagadnieniem „krytyki naukowej” pracowników, doktorantów i studentów na otwartą część zebrania Zespołu Metodologii Badań Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, które odbędzie się 15 października w godzinach 12:00 – 16:00 w INP (Lwowska 1) w sali 394.

Program merytoryczny części otwartej

12:00 – 13:20 Referaty

  1. dr Sławomir Pasikowski, prof. Krzysztof Rubacha – otwarcie spotkania
  2. prof. Bogusław Śliwerski, Przejawy pseudonaukowego oporu wobec krytyki w pracach awansowych z pedagogiki.
  3. prof. Marek Rembierz, Krytyka naukowa, dyskusja wiedzotwórcza i kultura logiczna jako afirmacja wartości poznawczych (w nawiązaniu do toruńskich wykładów Tadeusza Czeżowskiego z ogólnej metodologii nauk w Katedrze Pedagogiki UMK w roku akademickim 1953/1954)

13:20 – 14:00 PRZERWA

  1. Krytyka metodologiczna w nauce – problemy i kontynuacje – dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości: Profesorowie: Adam Jonkisz, Jacek Piekarski, Marek Rembierz, Krzysztof Rubacha, Bogusław Śliwerski