• Polski
  • English

Sonata Bis dla dr Gut z Katedry Psychologii

Dr Małgorzata Gut z Katedry Psychologii WH UMK otrzymała grant na badania w ramach konkursu Sonata Bis. Jest to grant na powołanie nowego zespołu badawczego, a tytuł projektu, który będzie realizowany przez zespół dr Gut to “Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo-przestrzennej”.