• Polski
  • English

Socjologowie w Australii

W dniach 12-14 grudnia 2017 roku profesorowie Arkadiusz Karwacki i Tomasz Szlendak wzięli udział w konferencji: „9th International Social Innovation Research Conference. Beyond Boundaries? Organisations, Systems and Social Innovation”, która odbyła się w Melbourne w Australii. W ramach konferencji A. Karwacki i T. Szlendak (wspólnie z prof. Mirosławem Grewińskim z WSP im. Korczaka w Warszawie) przedstawili referat pt. “Innovative redistribution? The 500+ Family Program in Poland as an investment in public policy with controlled and uncontrolled consequences”, który został zakwalifikowany przez komitet naukowy do programu sesji plenarnej pt. “Public Policy and Social Innovation”.
Referat wzbudził dyskusję przedstawicieli środowisk naukowych z wielu krajów.