• Polski
  • English

„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

Kwartalnik „Ruch Filozoficzny”, założony w roku 1911 przez Kazimierza Twardowskiego, zasłużone, najstarsze polskie czasopismo filozoficzne, został właśnie przyjęty do bazy Scopus. Łamy czasopisma służą prezentacji i wymianie myśli polskiego środowiska filozoficznego oraz promocji międzynarodowej współpracy naukowej. Obok klasycznych artykułów i recenzji, publikowane są w nim także mniejsze formy, takie jak autoreferaty z odczytów i wykładów, komunikaty i sprawozdania czy wiadomości bieżące. Redakcji czasopisma gratulujemy!„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus