• Polski
  • English

Rejestracje na zajęcia ogólnouniwersyteckie

12 lutego 2019 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim potrwa do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59, a na zajęcia prowadzone w języku obcym – do 11 marca 2019 r. do godz. 23:59.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na zajęciach ogólnouniwersyteckich UMK oferuje ponad 8200 miejsc.

Pełna oferta zajęć – zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych – jest dostępna na stronie UMK.