• Polski
  • English

Punktacja czasopism wydawanych na WH

Logic and Logical Philosophy: 100 pkt.

Studia z Historii Filozofii: 20 pkt.

Ruch Filozoficzny Quarterly: 20 pkt.

Eastern European Countryside: 20 pkt.