• Polski
 • English

Program Dni Filozofii

Środa, 19 kwietnia

godz. 16.00

Treści filozoficzne w kształceniu szkolnym – warsztaty dla nauczycieli

Miejsce: Czytelnia biblioteki Wydziału Humanistycznego UMK,  Fosa Staromiejska 1a

 • Mgr Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty
 • Prof. Kinga Kaśkiewicz
 • Prof. Adam Grzeliński – Dyrektor IF UMK

Filozofia stanowi integralną część kształcenia humanistycznego i z oczywistych powodów  pojawia się na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie czy wiedzy o kulturze. Ściśle związane z filozofią są także zajęcia z etyki. Często nauczyciele – entuzjaści prowadzą zajęcia filozoficzne w ramach kół przedmiotowych i z sukcesem przygotowują uczniów do Olimpiady Filozoficznej.

Podczas spotkania przedstawimy formalne ramy dotyczące realizacji treści filozoficznych w szkołach, omówimy możliwości współpracy zainteresowanych nauczycieli z Instytutem Filozofii, a osoby zaangażowane w nauczanie filozofii będą mogły wymienić się doświadczeniami.

 

godz. 17.00

Filozofia i psychologia egzystencjalna – wykład otwarty

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

 • Prof. Mirosław Żelazny

Tematem naszego spotkania będzie prezentacja fenomenu kulturowego, jaki stanowi filozofia i psychologia egzystencji. Egzystencjalizm, kierunek zajmujący się poczuciem wewnętrznej tożsamości człowieka z samym sobą, niedostępnej dla żadnego spojrzenia z zewnątrz i przeciwstawnej wpływom świata zewnętrznego, dziś, w epoce postępującej globalizacji, nabiera szczególnego znaczenia. Przede wszystkim zaś podczas spotkania podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, co właściwie oznacza „ludzka egzystencja”.

 

godz. 19.00

Film, fantastyka, filozofia – wykład otwarty

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

 • Dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • mgr Paweł Gąska
 • mgr Adrian Zabielski

Filozofię z fantastyką łączą wysiłki, żeby wyobrażać sobie to, co niecodzienne, nieznane, trudne do pomyślenia. Ale także podobne próby, by wyobrazić sobie wszystko to, co znane i co nas otacza w inny, zaskakujący, świeży sposób. Choć obie zasadniczo posługują się innymi środkami – filozofia abstrakcyjnymi pojęciami, zaś fantastyka snuciem opowieści (choć nie zawsze ta różnica jest taka klarowna), to zaskakująco lub nie, całkiem często spotykają się w podobnym miejscu. 

Film pozostaje nadto specyficznym medium, które zarówno snuciu fantastycznych historii, jak i abstrakcyjnym dociekaniom narzuca własne warunki.

W toku spotkania „Film, fantastyka, filozofia” zaprezentujemy przykłady tego co filozofia może wyczytawać z filmów fantastycznych i fantastyki w ogóle.

Czwartek, 20 kwietnia

godz. 15.30

Kino filozofów – pokaz filmu – niespodzianki

Miejsce: Dwór Artusa

 • Wprowadzenie – dr Anita Pacholik-Żuromska

Kino filozofów to nowy cykl przygotowany przez Instytut Filozofii i Dwór Artusa. Każdy obraz stawiać będzie inne pytania, na które nie spodziewajmy się prostych odpowiedzi. Każdy obraz poruszy problemy z jakimi ludzkość boryka się od dawien dawna. Każdorazowo prezentować będziemy kino, które nikogo nie pozostawia obojętnym, dodatkowo poprzedzając projekcję ciekawymi syntetycznymi prelekcjami filozoficznymi.

Na początek niezwykła produkcja uznawana za kultowy obraz lat 70-tych. Film o tym, jak widzielibyśmy świat, gdybyśmy zaczęli go poznawać dopiero jako dorośli. Czy potrafilibyśmy go zrozumieć? Czy umielibyśmy w nim funkcjonować? To film oparty na faktach a jednocześnie bardzo dobry filozoficzny eksperyment myślowy.

godz. 18.30

Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia

Miejsce: Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, Sala Wielka

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Tematem spotkania będzie filozofia ekologiczna, nazywana też czasami ekofilozofią. Dyscyplina ta z jednej strony zdąża do ukazania zespołu uwarunkowań filozoficznych, kulturowych i światopoglądowych, które w dobie nowożytnej generowały myślenie skrajnie utylitarne, pozytywistyczno-technokratyczne, a którego praktyczne konsekwencje okazywały się tak bardzo niebezpieczne dla przyrodniczej rzeczywistości. Z drugiej strony, ma swój wkład w budowanie nowego myślenia o człowieku i świecie przyrody. Włącza się aktywnie w działania mające na celu projektowanie wizji przyszłości, budowanie modelu cywilizacji zorientowanej na potrzeby przyrody i harmonizujące je z interesami człowieka. Idea ekorozwoju czy zrównoważonego rozwoju to obszary, w których wkład filozofii ekologicznej jest nie do przecenienia.

Piątek, 21 kwietnia

Co stało się z Sewerynem Tarkowskim? Gra terenowa

Godziny rozpoczęcia kolejnych gier: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00

Czas trwania: około 90 do 120 minut

Miejsce: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, ul. Fosa Staromiejska 1a

 • Dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • mgr Paweł Gąska
 • mgr Aleksandra Łuksza
 • mgr Adrian Zabielski
 • mgr Janusz Guzowski
 • mgr Marek al Sofij Han Ardabili

Zapisy grup: fifilozofia@umk.pl

Uczestnicy gry będą mieli za zadanie wyjaśnić co stało się z pewnym tajemniczym filozofem. Posługując się sprytem, spostrzegawczością, inteligencją i współpracując w grupie, gracze na swojej drodze będą musieli rozwiązywać zagadki, łamać szyfry i wyszukiwać ukryte wskazówki. Natkną się na rozmaite klasyczne teksty filozoficzne, które mogą stać się ważnymi wskazówkami i pomogą dotrzeć do celu.

godz. 17.00

Filozofia jest w nas – wykład otwarty

Miejsce: Czytelnia biblioteki Wydziału Humanistycznego UMK, Fosa Staromiejska 1a

 • Dr Piotr Domeracki

Istnieje dość powszechny stereotyp, że filozofia jest niezrozumiała, oderwana od życia i niepraktyczna. Wyrazicielami tego poglądu są najczęściej osoby, które albo nigdy się z nią nie zetknęły bezpośrednio i bezkrytycznie powtarzają zasłyszane na jej temat opinie, albo też w swoim technokratycznym, pragmatycznym lub konsumpcyjnym podejściu uznają ją za bezproduktywne i nonsensowne zajęcie. Myli się ponadto „filozofię potoczną”, jak ją określa Aleksy Awdiejew, z profesjonalną – akademicką, naukową. Stereotyp ten jest nie tylko kruchy, ale i bezpodstawny. Filozofia jest bowiem w nas, także w tych, którzy kategorycznie odmawiają jej prawa obywatelstwa w tak zwanym nowoczesnym świecie jako czemuś przestarzałemu i bezużytecznemu. Określenie to nie odnosi się wyłącznie do znanej obserwacji, że skłonności do filozofowania występują już u małych dzieci. W znacznie większym stopniu wskazuje ono na fakt, że terminy i pojęcia wypracowywane przez wieki na gruncie filozofii w wielu przypadkach uległy upotocznieniu, przechodząc do trwałych zasobów zdrowego rozsądku, w sposób niezauważalny dla większości ludzi, organizując i nadając kierunek ich myśleniu i działaniu.

godz. 20.00

Koncert zespołu studenckiego:  INFIRMO AERIS

Miejsce: Klub Muzyczny Hipisówka, ul. Kopernika 20

INFIRMO AERIS

Zespół Hard & Heavy, który w swojej twórczości czerpie inspiracje i opiera się na klasyce gatunku i zespołach takich jak Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest , Scorpions, TSA czy Turbo i którego ostateczny skład uformował się na przełomie 2015 i 2016 roku w Radomiu.

Do zespołu należą: Wiktor Budzyński – gitara basowa, Mateusz Stróż – gitara prowadząca, Marta Nowak – perkusja oraz Konrad Budzyński – wokal. Zespół jest w końcowej fazie tworzenia materiału na pierwszą płytę „Obraz Świata”, która ma być wydana w tym roku i to właśnie z utworami z tej płyty prezentuje się na koncertach.