• Polski
  • English

Prof. Żegleń w Czeskiej Akademii Nauk

Prof. Urszula Żegleń (kierownik Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii) została wybrana przez władze Czeskiej Akademii Nauk na kolejną trzyletnią kadencję 2017-2020  do  komisji w przewodzie uzyskania stopnia „doktora naukowego” (″doctor scientiarum” – DrSc.)  w  dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie filozofii (The Commission for Defending Research Professor Theses).  W Czeskiej Akademii Nauk stopień DrSc. nadawany jest naukowcom  ze  stopniem doktora i uprawnia do stanowiska profesora badawczego (research professor – Res.Prof.).