• Polski
  • English

Prof. Urszula Żegleń z Katedry Kognitywistyki wyróżniona przez Czeską Akademię Nauk

Prof. Urszula Żegleń z Katedry Kognitywistyki została ponownie zaproszona przez Czeską Akademię Nauk do udziału w pracach międzynarodowego zespołu eksperckiego powołanego do ewaluacji Instytutów Czeskiej Akademii Nauk (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych). Ewaluacja przeprowadzona będzie w dwu etapach w 2020 roku i obejmować będzie okres 2015-2019.