• Polski
  • English

Prof. Karwacki Przewodniczącym Rady CBOS-u

Profesor Arkadiusz Karwacki (Kierownik Zakładu Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii UMK) został wybrany na Przewodniczącego Rady Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na kadencję 2018-2020.

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada CBOS, w skład której wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.