• Polski
 • English

Praca dla doktoranta-psychologa w grancie OPUS

Konkurs na zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie OPUS UMO-2017/25/B/HS6/00137 na realizację projektu pt.: „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca””.

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu OPUS 13 „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”

 1. Opracowanie słownych skal znaczenia miejsca i skal preferencji miejsc,
 2. Opracowanie bazy bodźców środowiskowych
 3. Opracowywanie eksperymentalnych manipulacji preferencją miejsc
 4. Realizacja badań dotyczących związku między spostrzeganym esencjalizmem miejsc a przypisywanym mu znaczeniem
 5. Realizacja badań dotyczących związku między stosunkiem do miejsca a postrzeganą ciągłością miejsca (manipulacje przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości)
 6. Przygotowywanie części raportów z badań i publikacji
 7. Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 1. W momencie zatrudnienia mają ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,
 2. Mają aktualny status doktoranta
 3. Mają doświadczenie badawcze w zakresie psychologii środowiskowej, w tym przede wszystkim psychologii miejsca
 4. Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 5. Są zainteresowane pracą naukową

Dodatkowo, pożądane jest:

 1. Doświadczenie z użyciem zaawansowanej technologii (w tym AR – rozszerzonej rzeczywistości)
 2. Dodatkowe wykształcenie w jednej z dziedzin humanistycznych (kulturoznawstwo, geografia człowieka)

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce zatrudnienia: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Stypendium w wysokości 2000 PLN
 2. Planowane rozpoczęcie: 1 lutego 2018 r.

Termin składania ofert: 28.01.2018 godz. 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: marlew@umk.pl

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty:

 1. CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, granty, nagrody)
 2. autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych

 

Więcej informacji: Kierownik projektu, prof. dr hab. Maria Lewicka (mail: marlew@umk.pl).