• Polski
  • English

Pasjopolis Master

Trzy granty po 5 tys. zł mają szansę zdobyć studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach pilotażowej edycji programu stypendialnego Pasjopolis Master. Fundatorem stypendiów jest firma Apator SA, a partnerem operacyjnym – Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego.

Pasjopolis Master to kontynuacja programu Pasjopolis, adresowanego do szczególnie uzdolnionej młodzieży licealnej.

Tym razem pomysłodawcy przedsięwzięcia będą szukać pasjonatów wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i to ich wesprą w rozwijaniu talentów i zamiłowań.

Do zdobycia są trzy granty na realizację autorskich projektów w jednej z dwóch dziedzin:

  • nauki ścisłe i techniczne (matematyka, fizyka, informatyka i technologie informacyjne, inżynieria systemów i komunikacji, inżynieria procesów i produkcji oraz pokrewne),
  • nauki społeczne (ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, socjologia, etyka  oraz pokrewne).

Wsparcie może być przeznaczone na realizację projektów badawczych (np. prac naukowych lub doświadczalnych), projektów technicznych (zawierających rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) bądź innych projektów, których celem jest pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, dostarczenie nowych rozwiązań.

O wsparcie ubiegać się mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na UMK. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.pasjopolis.pl w zakładce Pasjopolis Master) należy przesłać do końca marca na adres pasjopolis.master@gmail.com.

Laureatów programu poznamy do 10 kwietnia. Wyłoni ich Komisja Konkursowa, która podczas oceny zgłoszeń będzie brała pod uwagę: determinację kandydata i jego zaangażowanie w rozwój swojej pasji; osiągnięcia naukowe; realizacje innych projektów badawczych i technicznych, działalność społeczną itp.; zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu oraz możliwość praktycznej realizacji bądź wdrożenia projektu.

Regulamin programu Pasjopolis Master