• Polski
  • English

Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii

W ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki  konkursie OPUS11 zespół Pracowni Badania Jakości Życia pod szyldem Wydziału Humanistycznego UMK pozyskał jako jedyny i formalny partner w konsorcjum z liderem Szkołą Główną Handlową (kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Błędowski) finansowanie projektu:

Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii

Wartość projektu to 485 004 zł (z tego 213 850 zł to środki w dyspozycji zespołu z IS UMK na przypisane mu czynności badawcze). W ramach projektu prof. A. Karwacki pełnić będzie funkcje koordynatora projektu w ramach zadań przypisanych zespołowi z Instytutu Socjologii UMK, role eksperckie pełnić zaś będą pracownicy z Pracowni Badania Jakości Życia oraz Zakładu Badań Kultury IS. Rozpisany będzie także konkurs na czynności badawcze na atrakcyjne finansowo stypendia dla doktorantów. Projekt nawiązuje do badań pamiętnikarskich prowadzonych przez Instytut Gospodarstwa Społecznego w latach ’30 XX wieku.