• Polski
  • English
W dniu 19 grud­nia 2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log”, odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród w XIX edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie
w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.
dla dr Sabiny Bienieckiej
Nagroda za pracę doktorską
Arrow
Arrow
1
2
3
Slider