• Polski
  • English

OPUS i PRELUDIUM – sukcesy naszych naukowców!

Trzynasta edycja konkursów OPUS i PRELUDIUM okazała się szczęśliwa dla Wydziału Humanistycznego.
Gratulujemy Pani Profesor Marii Lewickiej z Psychologia WH UMK(pierwsze miejsce na liście rankingowej – konkurs Opus Panel HS6) oraz Panu Piotrowi Maroniowi, doktorantowi z Instytut Filozofii UMK(Preludium Panel HS6)!

Grant prof. Marii Lewickiej nosi tytuł: Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsc.

Grant mgra Piotra Maronia dotyczy kontekstów ugruntowania się i praktyk medycznych wokół męskiej anoreksji.

Więcej na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13