• Polski
 • English

Oferty pracy dla doktorantów psychologii, pedagogiki, kognitywistyki i powiązanych

Doktorant # 1:

Nazwa stanowiska:

Doktorant stypendysta

Wymagania:

– ukończone studia magisterskie (uzyskanie mgr) na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, kognitywistyka lub powiązane;

– status doktoranta (dodatkowym atutem będzie fakt, że kandydat jest na początku studiów doktoranckich ze względu na czas trwania projektu);

– doświadczenie w zakresie prowadzenia badań eksperymentalnych;

– mile widziane: doświadczenie w zakresie badań z udziałem dzieci;

– mile widziane: dobra znajomość tematyki, której dotyczy projekt;

– motywacja do realizacji badań z udziałem dzieci, dobry kontakt z dziećmi;

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona dokumentami (np. certyfikatem, zaświadczeniem) i/lub współautorstwem publikacji naukowych w języku angielskim;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

– wysoki poziom umiejętności w zakresie analiz statystycznych;

– wysoki poziom umiejętności pracy w zespole i organizacji własnej pracy;

– dyspozycyjność: prowadzenie badań i treningów wymaga stałej dyspozycyjności w Toruniu przez cały okres zatrudnienia w projekcie

 

Opis zadań:

 • rekrutacja osób badanych;
 • prowadzenie badań behawioralnych (komputerowy test do oceny umiejętności matematycznych) i kwestionariuszowych;
 • prowadzenie treningów poznawczych z grą komputerową (oraz koordynowanie pracy zespołu studentów pomagających w prowadzeniu treningów);
 • analizy statystyczne danych behawioralnych i z badań kwestionariuszowych;
 • przygotowywanie z resztą zespołu badawczego publikacji naukowych z wyników badań i wystąpień konferencyjnych, prezentowanie wyników badań.

 

Warunki zatrudnienia:

– Miejsce zatrudnienia: Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu;

– Wysokość stypendium: 4500 PLN brutto miesięcznie;

– Czas zatrudnienia: 36 miesięcy

– Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 1.10.2018

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: CV naukowe, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatowi (w formie elektronicznej, np. skan dyplomu magisterskiego, skan certyfikatu, itd.), krótki list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mailowy kierownika projektu: mgut@umk.pl do 4.06.2018 r. do godz. 12.00.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowego etapu rekrutacji w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku dużej liczby zgłoszeń kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8.06.2018.

 

Doktorant # 2:

Nazwa stanowiska:

Doktorant stypendysta

Wymagania:

– ukończone studia magisterskie (uzyskanie mgr) na jednym z kierunków: psychologia, kognitywistyka, fizyka, informatyka lub powiązane;

– status doktoranta (dodatkowym atutem będzie fakt, że kandydat jest na początku studiów doktoranckich ze względu na czas trwania projektu);

– duże doświadczenie w zakresie analizy danych MRI/fMRI (danych strukturalnych i funkcjonalnych)

– przynajmniej podstawowa wiedza w zakresie psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej;

– przynajmniej podstawowe doświadczenie w zakresie badań eksperymentalnych z udziałem ludzi;

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona dokumentami (np. certyfikatem, zaświadczeniem) oraz współautorstwem publikacji naukowych w języku angielskim;

– wysoki poziom umiejętności w zakresie analiz statystycznych;

– wysoki poziom umiejętności pracy w zespole i organizacji własnej pracy;

 

Opis zadań:

 • zaprogramowanie i przetestowanie paradygmatu eksperymentalnego do badań fMRI;
 • pomoc w akwizycji danych MRI/fMRI;
 • wstępna obróbka i analiza danych MRI i fMRI;
 • zaawansowane analizy danych funkcjonalnych i strukturalnych MRI, m.in. resting-state, functional connectivity analysis (seed-based, ICA, graph theory); voxel-based morphometry analysis;
 • przygotowywanie z resztą zespołu badawczego publikacji naukowych z wyników badań i wystąpień konferencyjnych, prezentowanie wyników badań;

 

Warunki zatrudnienia:

– Miejsce zatrudnienia: Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu;

– Wysokość stypendium: 4500 PLN brutto miesięcznie;

– Czas zatrudnienia: 36 miesięcy

– Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 1.10.2018

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: CV naukowe, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatowi (w formie elektronicznej, np. skan dyplomu magisterskiego, skan certyfikatu, itd.), krótki list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mailowy kierownika projektu: mgut@umk.pl do 4.06.2018 r. do godz. 12.00.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowego etapu rekrutacji w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku dużej liczby zgłoszeń kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8.06.2018.