• Polski
  • English

Nowy Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Drodzy Studenci,

1 października to znacząca data dla całej społeczności akademickiej. W tym roku data ta jest szczególnie ważna, ponieważ tego dnia zostanie powołany na naszym Uniwersytecie Wydział Filozofii i Nauk Społecznych. Powstanie on w wyniku połączenia się Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

W strukturze WFiNS znajdą się Instytuty: Badań Informacji i Komunikacji, Filozofii, Nauk Pedagogicznych, Psychologii, Socjologii.

Kierunki prowadzone na nowym Wydziale:

  • przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji: Architektura informacji, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kognitywistyka, Zarządzanie informacją i bibliologia,
  • przez Instytut Filozofii: Filozofia,
  • przez Instytut Nauk Pedagogicznych: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Praca socjalna, Pedagogika medialna,
  • przez Instytut Psychologii: Psychologia,
  • przez Instytut Socjologii: Medioznawstwo, Socjologia,
  • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.

Co ta zmiana oznacza dla społeczności nowego wydziału?

Powołane zostaną nowe władze

Dziekanem WFiNS będzie dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, prodziekanem do spraw studenckich będzie dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK, prodziekanem do spraw organizacji kształcenia będzie prof. dr hab. Marek Jeziński, prodziekanem do spraw badań naukowych i umiędzynarodowienia będzie dr Adrian Wójcik.

Dla wielu osób zmieni się miejsce pracy i odbywania zajęć

Studenci Dziennikarstwa zyskają nową siedzibę w postaci tzw. Harmonijki (Fosa Staromiejska 1a), położonej przy toruńskiej Starówce. Od 1 października to własnie tu będzie dziekanat Dziennikarstwa, tu będą odbywały się zajęcia i konsultacje z wykładowcami.

Studenci Architektury informacji oraz Zarządzania informacją i bibliologii swój dziekanat będą mieli w budynku Instytutu Nauk Pedagogicznych przy ul. Lwowskiej 1.

Nic pod tym względem zmienia się dla studentów pozostałych kierunków tzn. że dziekanaty, zostają w swoich obecnych lokalizacjach, wykładowcy nie zmieniają miejsca pracy, a zajęcia odbywają się w dotychczasowych budynkach.

Okres przejściowy

Nowy Wydział zacznie funkcjonować 1 października w związku z tym całość rozliczeń studencko-dziekanatowych za rok 2018/19 odbędzie się na Państwa obecnych wydziałach.

Dołożymy wszelkich starań aby okres przejściowy był możliwie krótki i bezbolesny ale wiemy też, że pewne trudności nieuchronnie się pojawią. Związane to jest chociażby z tym, że od 20 września tj. od ostatecznego terminu uzyskania zaliczeń do początku roku akademickiego jest zaledwie 6 dni. Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość w tym pracowitym i trudnym czasie.

Mamy nadzieję, że wakacje pozwolą Państwu wypocząć i nabrać sił, tak aby nowy rok, mimo iż pełen wyzwań, był również pasmem sukcesów.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w październiku.

Dziekan WH – dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK i Kierownik Dziekanatu WH – mgr Anna Mielczarek-Taica