• Polski
  • English

Nowy prodziekan

W dniu 23.01 podczas zebrania wyborczego Rada Wydziału Humanistycznego wybrała dra Adriana Wójcika na prodziekana ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia.