• Polski
 • English

Nagrody za osiągnięcia dla pracowników WH

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn 19.09.2018 r. przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

Nagrody indywidualne IIIo:

 • dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
 • dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK
 • dr Marcin Leźnicki
 • dr Anna Markwart
 • dr Katarzyna Suwada

Nagrody zespołowe IIIo

 • prof. dr hab. Krzysztof Piątek, dr Jan Malinowski (z Wydziału Nauk Pedagogicznych)

Wyróżnienia indywidualne

 • dr hab. Stanisław Burdziej
 • dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK
 • dr hab. Krzysztof Pietrowicz
 • dr Małgorzata Gut

Wyróżnienia zespołowe

 • prof. dr hab Andrzej Pietruszczak, dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK, dr hab. Rafał Gruszczyński
 • prof. dr hab. Jarosław Rolewski
 • dr Wojciech Goszczyński, dr Michał Wróblewski
 • prof. dr hab Krystyna Szafraniec, dr Jarosław Domalewski, dr Krzysztof Wasielewski, mgr Paweł Szymborski, mgr Marcin Wernerowicz
 • prof. dr hab Tomasz Szlendak, dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
 • dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, mgr Jakub Guzyński, mgr Krzystof Tarkowski
 • dr hab. Janusz Grygieńć, prof. dr hab Andrzej Szahaj
 • dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, mgr Liliana Jarmakowska-Kostrzanowska (z ICNT), dr Adrian Wójcik, dr Artur Mikiewicz (z Wydziału Nauk Pedagogicznych), dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski