• Polski
 • English

Nagrody JM Rektora

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

Wyróżnienia zostały wręczone 29 września 2017 r. podczas uroczystości, która miała miejsce w Collegium Maximum UMK.

Nagrody Rektora to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać pracownik Uniwersytetu za swoją pracę. Rektor przyznaje je na wniosek dziekanów i kierowników jednostek.

Pracownicy WH wyróżnieni przez JM Rektora:

Nagrody indywidualne II 0

 1. dr hab. Dominik Antonowicz
 2. dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK

Wyróżnienia indywidualne

 1. dr hab. Krzysztof Abriszewski
 2. dr hab. Łukasz Afeltowicz
 3. dr Piotr Domeracki
 4. dr hab. Rafał Gruszczyński
 5. dr Janusz Grygieńć
 6. dr hab. Tomasz Jarmużek
 7. prof.dr hab. Andrzej Kaleta
 8. dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK
 9. dr Michał Wróblewski

Wyróżnienia zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej

 1. dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK,  prof. dr hab. Tomasz Szlendak
 2. prof. dr hab. Adam Grzeliński, dr Marta Szymańska-Lewoszewska, prof. dr hab. Jolanta Żelazna, dr hab. Barbara Grabowska

Fot. Andrzej Romański