• Polski
  • English

Nagroda dla studentki kognitywistyki

Studentka kognitywistyki Pani Alicja Łuka została laureatką pierwszej nagrody za wystąpienie na VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychodebiuty, http://psychodebiuty.wzks.uj.edu.pl/
Pani Alicja wygłosiła referat pt. “Zdradliwa refleksja. Korelacja wyniku Testu Refleksji Poznawczej z trafnością oceny własnej inteligencji”.
Gratulujemy!